Daily Archives: December 28, 2016

Գյումրիի ռուսական բազան կարող է հարձակման ենթարկվել

Ում է պաշտպանում Ռուսաստանը Մերձավոր Արեւելքում Նախկինում Ռուսաստանը, ահռելի նյութական ու ֆինանսական միջոցներ ծախսելով, որոշակի հնարավորություններ ուներ Մերձավոր Արեւելքում եւ իրեն երեւակայում էր ԱՄՆ-ի մրցակից: Իրականում, 1977 թ. Եգիպտոսի հետ հարաբերությունների տապալումից ու 1979 թ. Իրանում իսլամական հեղափոխությունից հետո ռուսական

Caught Between The Threat Of War And The Pursuit Of Freedom

Garegin Nalbandian September was full of interesting events. Moscow secured a new contract to sell more weapons to Baku, when the $4 billion worth of Russian made weapons failed to achieve any progress for Azerbaijan Republic this summer. Let’s take

Open Letter To Aleksandr Dugin

Garegin Nalbandian “If Armenia turns towards West and does not help Russia, at a critical time for Russia, then Armenia will be erased from the Earth,” announced Dugin. The Eurasian Economic Union is the Noah’s Ark, and whoever gets on

The Isolation of Armenia and the Iranian Deal

  Garegin Nalbandian It is no secret that many superpowers have been competing for control over the Caucasus since the Biblical times. The last 300 to 400 years, however, the main competitors over the Caucasus were Iran, Turkey, and Russia.

Սերժ Սարգսյանը բարեհաջող վիրահատության է ենթարկվել և դեռ երկար կապրի

Post Views: 7,074