ԻՆՔՆՈՒԹԵԱՆ ԵՒ ՔԱՂԱՔԱՑԻՈՒԹԵԱՆ ԴԻՄՈՒՄ

Լրացնել հայտը: ԱՆԳԼԵՐԵՆ | ՌՈւՍԵՐԵՆ

Western Armenia

ԻՆՔՆՈՒԹԵԱՆ ԵՒ ՔԱՂԱՔԱՑԻՈՒԹԵԱՆ ԴԻՄՈՒՄ

(Անուանումը, թիւը, ստանալու ամսաթիւը, վաւերական է մինչեւ։ չափը՝ 1MB-ից փոքր)

(ID CARD-ի համար, չափը՝ 1MB-ից փոքր)

Դառնալով Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան (Հայաստան պետութեան) քաղաքացի` ես կը հաստատեմ, որ կընդունեմ Արեւմտեան Հայաստանի Հայոց Ինքնորոշման Իրաւունքի Հռչակագրի եւ «Արեւմտեան Հայաստանի հայերու եւ Արեւմտեան Հայաստանի իրաւունքներու պաշտպանութեան իրաւական-քաղաքական միասնական փաթեթ»-ի հիմնադրոյթներն ու սկզբունքները:

Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան քաղաքացիութիւն ստանալը անվճար է:

Քաղաքացիութիւն ստանալու համար պահանջուող փաստաթուղթերը՝

  • անձը հաստատող փաստաթղթի պատճեն,
  • լուսանկար անձնագրի համար  (ID CARD)։

Քաղաքացիութիւն ստանալու համար անհրաժեշտ է լրացնել սույն դիմումնագիրը, դրան կցել պահանջուած փաստաթուղթերը եւ ուղարկել հետեւեալ էլ. հասցեով՝ [email protected]:

Եթէ կը ցանկանաք ստանալ նաեւ անձնագիր եւ քաղաքացիութեան վկայական, ապա դրանց համար պէտք է վճարել 30 եվրո, որը նախատեսուած է անձնագիրը եւ քաղաքացիութեան վկայականը պատրաստելու եւ փոստային առաքումներու ծախսերու համար: Վճարումը կարելի է կատարել կանխիկ կամ բանկային փոխանցման միջոցով:

Վճարումը կարելի է կատարել կանխիկ կամ բանկային փոխանցման միջոցով:

Անձնագրի եւ քաղաքացիութեան վկայականի պատրաստութեան ժամանակամիջոցը մինչեւ

3 ամիս է:

Ձեր դիմումին որպէս պատասխան` կը ստանաք գրանցումն ու քաղաքացիութիւնը հաստատող էլեկտրօնային նամակ: Այդ գրանցումը հաստատող նամակը Ձեզ իրաւունք է տալիս, որպէս Արեւմտեան Հայաստանի քաղաքացի` մասնակցելու Արեւմտեան Հայաստանի Ազգային Ժողովի (Խորհրդարանի) պատգամաւորների ընտրութիւններին, հանրաքուէներին, ընտրելու եւ ընտրուելու,  ինչպէս նաեւ լիարժեք մասնակցելու Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան պետական համակարգի աշխատանքներին:

Հավելեալ տեղեկութիւններու համար դիմել հետեւեալ էլ. հասցեով՝

[email protected]:

Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան Ներքին գործերու նախարարութեան անձնագրային բաժին 

Դիմումը կարելի է լրացնել Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան պաշտոնական կայքերում` www.wa.nt.am կամ www.wa-gov.nt.am,

 պատասխանել այնտեղ նշուած հարցերին, հաստատել Արեւմտեան Հայաստանի հայերի քաղաքացիական եւ քաղաքական իրաւունքների վերաբերեալ յայտարարութեան դրոյթները, ապա սեղմել ուղարկելու կոճակը:

Իսկ Արեւմտեան Հայաստանի հայերի անձնագիր եւ քաղաքացիութեան վկայական ստանալու համար, պէտք է հետեւեալ էլ. հասցեով՝ [email protected]

վերցնել համապասխան լեզուով դիմումի օրինակը, լրացնել այն, վճարել նշուած գումարը, որը նախատեսուած է անձնագրի եւ քաղաքացիութեան վկայականի պատրաստման եւ փոստային առաքումների համար, եւ լրացուած դիմումը ուղարկել հետեւեալ էլ. հասցեով՝ [email protected]

Բեռնել հայտը։ ԻՆՔՆՈՒԹԵԱՆ ԵՒ ՔԱՂԱՔԱՑԻՈՒԹԵԱՆ ԴԻՄՈՒՄ